• PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB TVOJERANDE.CZ

  (dále jen Podmínky)

  Uživateli serveru jsou registrovaní uživatelé, kteří souhlasí s provozními podmínkami tohoto serveru a díky přihlášení na server mohou využívat služeb serveru.

  Souhlas s provozními podmínkami serveru je podmínkou registrace na server. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto stránky  1. Je zakázáno využívat jednou fyzickou osobou více než jednu registraci. Uživatelé kteří využívají více než jeden registrační účet budou provozovatelem bez předchozího upozornění okamžitě smazáni.

  2. Uživatel výslovně souhlasí, že na internetových stránkách www.tvojerande.cz nebude postupovat v rozporu s ustanovením zákona č. 52/2009 Sb. a zejména pak:
  - nebude používat urážlivých, sprostých, ponižujících, vulgárních, rasistických a jiných nevhodných psaných výrazů
  - nebude vkládat do stránek reklamní a jiné propagační texty, nabídky na práci a přivýdělek, linky, adresy nebo obrázky
  - nebude vkládat obsah s internetovými odkazy propagující jiné servery nebo služby jiných serverů
  - nebude ke svému vkládanému obsahu zařazovat podpisy s odkazy jiné stránky
  - nebude vkládat do stránek obrázky urážlivého, reklamního, neetického nebo pornografického charakteru
  - nebude vkládat obsah s nabídkami prodeje bazarového zboží ani odkazy na takový prodej na bazarových serverech

  Porušení těchto pravidel má za následek zablokování nebo smazání účtu uživatele a případně zablokování možnosti nové registrace. Správce není povinen o tomto uživatele informovat.
  Opakované a záměrné porušování podmínek provozu serveru může poškozovat zájmy a práva správce, případně jeho partnerů a může tak být řešeno právní cestou.
  Správce má právo obsah serveru mazat nebo blokovat a to bez předchozího upozornění.

  3. Zakázán je jakýkoliv obsah, který porušuje platné zákony, zejména porušuje autorský zákon (či jen odkazuje na obsah porušující autorský zákon, např. nelegální software či hudbu), šíří nesnášenlivost či podněcuje k zločinnosti. Dále je zakázán erotický obsah, hrubě urážlivý či nemorální obsah, či takové užívání služby, které ji úmyslně narušuje, přetěžuje či poškozuje její jméno. Provozovatel si vyhrazuje právo tento obsah smazat, a to i bez předchozího upozornění.

  4. Provozovatel je oprávněn smazat účet, který je déle než tři měsíce neužívaný (uživatel se do něj nepřihlásil).

  5. Správce neodpovídá za činnost uživatelů služeb Serveru ani za způsob jakým služby Serveru využívají. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Serveru uživateli či třetími osobami.

  6. Správce nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

  7. Správce je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.

  8. Správce je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách Serveru. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek.

  9. Služby Serveru mohou odesílat uživatelům Serveru zprávy formou elektronické pošty, jimiž uživatel dostává požadované informace. Správce je oprávněn elektronickou poštou informovat uživatele o službách Serveru, funkcích, provozu, novinkách atd.

  10. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněnímRegistrace do seznamky

Výhody registrace
- seznámíš se s více než 100 000 uživateli
- diskrétní a prověřená seznamka

REGISTRACE

Seznamuje se:
68 122 mužů
53 950 žen